Helen Åsbrink som är teknisk chef på Östhammars kommun vill inte nämna några detaljer, men säger att entreprenören inte levt upp till förväntningarna.

– Det är klart att det här är olyckligt för Sh Bygg. Det har inte varit ett lätt beslut för oss tjänstemän och styrgruppen att fatta. Men vi har utvärderat det här grundligt och kommunen har ett ansvar för användandet av skattemedlen.

Kan du säga något om varför entreprenören inte får fortsätta?

– Bygget är i ett skede där utvärdering ska göras, och om fortsatt samarbete är önskvärt eller inte. Sammanfattningsvis handlar det om att Sh Bygg saknar erfarenhet av ett sådant här stort projekt.

Erik Backman är affärsområdeschef på Sh Bygg. Han fick beskedet från kommunen muntligen på torsdagen.

– Det kom chockartat. Precis före semestrarna i somras fick vi besked att vi skulle bygga skolan, så det här känns väldigt svårt att greppa.

Sh Bygg har erfarenhet av liknande projekt som nya Östhammarsskolan, säger Erik Backman.

– Även mer omfattande projekt, sett till såväl komplexitet som projektekonomi. Och vi har inte fått några kommentarer på att vi inte håller budgeten.

Som tidplanen låg hade Sh Bygg hoppats skriva nytt kontrakt vecka 41 och sedan påbörja markarbeten framåt höstkanten, följt av stomresning till våren. Erik Backman säger att man inte fått någon förklaring till att kommunen avslutar i det här skedet. Nyligen har företaget byggt "nya" Storbrunn i samarbete med kommunen.

– Det har fungerat jättebra med kommunens representanter där. Jag vet faktiskt inte varför man väljer att avbryta här, tyvärr. Men det här är ett jättetapp för oss, det är inget att sticka under stol med.

En ny upphandling ska göras, enligt LOU. Tänker ni vara med?

– Vi få ta ställning när vi sett hur den utformas. Sh Bygg vill gärna bygga skolan.

Helen Åsbrink säger att det är oklart om den nya upphandlingen försenar tidplanen för skolbygget ytterligare. Inflyttning till hösten 2020 talades det om tidigare, men enligt Helen Åsbrink gäller nu hösten år 2021.

– Tidplanen är redan förskjuten i det här läget och vi får se vad vi kan jobba ikapp.

Betyder ny upphandling att skolbygget kan fördyras?

– Det ska inte kosta mer än planerat. 240 miljoner kronor är budgeten, vi har inga mer pengar.