Hur behovet av klassrum för 150 ytterligare elever på Österbyskolan ska lösas till år 2020, och vad prislappen kan landa på, är oklart. Tillfälligt används flyttbara paviljonger. Men planen att göra om biblioteket och eventuellt bygga en ny våning med skolsalar ovanpå biblioteket har stött på patrull.

– Det går absolut att renovera byggnaden, men det kostar mer än man får tillbaka. Beslut om hur man ska göra får man ta politiskt, säger gatu- och fastighetschef Lasse Karlsson.

En äldre krypgrund med impregnerade syllar är roten till problemen.

– Sådana här syllar är förbjudna att använda när man bygger nytt i dag. Efter statusbesiktningen blev rekommendationen att riva.

Om anslutande undervisningssalar vägg i vägg med biblioteket vid Österbyskolan behöver åtgärdas på ett eller annat sätt av samma skäl är oklart.

– Vi har inte tittat på de delarna, men det finns många skollokaler som skulle behöva renoveras. Vi håller på med en större statusinventering på skolorna inför kommande projekt, säger Lasse Karlsson.

Tills vidare används biblioteket som vanligt. Lasse Karlsson säger att det inte är någon fara att vistas i lokalerna.

– Nej, de här syllarna kan av ge en lukt som påminner om mögel. Men det är absolut inte farligt att vistas där.

Ett nytt folk- och skolbibliotek håller på att färdigställas i den gamla Österbyskolan i närheten.

– Det arbetet är i full gång. Tidplanen är nog att det ska vara klart framåt årsskiftet, säger Lasse Karlsson.