Detaljplan finns redan och kostnaden uppskattas till 48 miljoner kronor, enligt en schablon. Oppositionen hade även velat se en utbyggnad av förskolan Granen med en ny avdelning för cirka 20 barn som komplettering.

– Vi ville markera att kommunen gärna har byggt för lite platser. Det är bättre ta i och därför lade vi förslaget om Granens förskola, säger Christer Lindström (M) som är andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Nämndens ordförande Roger Lamell (S) menar att man kan ta en sak i taget.

– Vi ser inga hinder med oppositionens förslag. Men först vill vi klara av att få igenom det här i budgetprocessen.