Stor prisutdelning är att vänta. Jurygrupper presenterar Årets nykomling, Årets service, Årets hållbarhetspris, Årets turistföretagare, Årets förening, Kulturpriset, Ungdomsledarstipendiet, Idrottsstipendiet och Årets företagare i Östhammars kommun.

297 personer är anmälda till galan, berättar John Strand i Strandgruppen Event som håller i arrangemanget för första gången.

– Det känns jättebra. Framför allt vill vi vrida fokus mot att man utåt sett haft bilden att tillväxtgalan bara är för företagare, men det är lika mycket för föreningar.

Under middagen kommer tidigare artister från Wallmans salonger att ha show. Dansanta covers efter maten och kaffet är också att vänta.