Det var det senaste åskovädret på orten som orsakade ett omfattande fel på vattenverket i Österbybruk. Tillförseln av vatten har påverkats starkt och Gästrike Vatten arbetar nu med att åtgärda problemet. Att få till en lösning kan dock komma att ta tid, och därför transporteras nu vatten med tankbil från annan ort.

Prognosen för när felet kan vara avhjälpt, och vattentillförseln uppnått full kapacitet, är för närvarande onsdagen den 8 augusti. Därför uppmanas nu berörda invånare att vara väldigt sparsamma med sin vattenanvändning. Prognosen är dock preliminär och kan komma att förändras.