Sydafrika Sydafrika har utfärdat ett nationellt katastrofläge med anledning av den torka som drabbat delar av landet. Läget är så allvarligt att hela Kapstaden riskerar att bli utan kranvatten.

Beslutet att klassa torkan som en nationell katastrof fattades efter det att myndigheterna gjort en ny bedömning av situationens allvar, uppger regeringen.