Det är väldigt många snöskoteråkare ute under påsken. Det är den tiden på året som flest kör snöskoter, framför allt i fjällen. Påsken är väldigt sen i år och det betyder att isarna är mycket svagare, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella snöskoterrådet.

Enligt Wikberg sker flest skoterolyckor just kring påsken. Av 70 dödsfall de senaste tio åren har närmare hälften varit drunkningsolyckor och flera allvarliga isrelaterade olyckor har skett under vintern.

Det som är speciellt med en snöskoter är att den är tung och kan köra ganska fort. Du kommer snabbt ut på dålig is utan att du själv hör eller ser varningstecknen, säger Per-Olov Wikberg.
Artikelbild

| Att skaffa sig kunskap om sjön eller vattendraget man ska köra på är oerhört viktigt, enligt Nationella snöskoterrådet. Arkivbild.

Kan gå fort

I en enkät på initiativ av Nationella snöskoterrådet svarar tre av tio personer att de varit med om en incident där isen brustit eller varit nära på att brista. Endast fyra av tio svarar att de har rådfrågat någon med god lokalkännedom innan de gett sig ut på isen.

Uppmaningen är, som alltid, att ta det säkra före det osäkra, speciellt om det är ett område du inte känner till.

Så här års är det otäckt. Isen kan haverera väldigt fort och det beror inte så mycket på temperaturen, men på att solen står högt. Då värmer den isen inuti, säger Jan Insulander, projektledare vid Issäkerhetsrådet, och fortsätter:

Ökad kunskap

Tänk på att is som var hård och kall på morgonen kan fram på dagen vara en sörja som du kan ramla igenom.

Nationella snöskoterrådet anser att människor generellt behöver bli bättre på att skaffa sig nödvändig, och även livsavgörande, kunskap kring isar och sjöar.

Alla ska ha respekt för isen eftersom isen fort kan bli dålig på våren genom värme och solsken, säger Per-Olov Wikberg.