Krishantering Den gångna sommarens torka med skogsbränder, foderbrist och låga grundvattennivåer som följd visar på behovet av ökad kunskap om hur samhället ska hantera parallella naturrelaterade kriser. Det anser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som avsätter forskningsmedel till detta.

Myndigheten lägger totalt 55 miljoner kronor på nya forskningsprojekt under de kommande fem åren. Utöver projekt om att hantera flera svåra naturhändelser vill MSB också se ny kunskap om hur arbetssätt påverkar informationssäkerheten. Det tredje projektet gäller konsekvenserna av allt mer uppkopplade och sammankopplade samhällstjänster och det fjärde projektet handlar om samverkan och ledning vid större kriser.