Australien En saltvattenkrokodil på över 600 kilo har, efter att ha gäckat lokala myndigheter i åtta år, infångats i staden Katherine i norra Australien.

Djuret är närmare fem meter långt och uppskattas vara över 60 år gammalt.

Krokodilen togs till en krokodilfarm eftersom den utgör en fara för människorna i området, säger Tracey Duldig, viltvårdschef i Northern Territory.

"Han är den största krokodil som någonsin avlägsnats från Katherine-floden av viltvårdsteamet", säger Duldig i ett uttalande.

Totalt fångas cirka 250 "problemkrokodiler" in varje år. Saltvattenkrokodiler är vanligt förekommande i Australiens tropiska norra delar och de dödar i genomsnitt två personer årligen.

Krokodilpopulationen har ökat explosionsartat sedan det blev en skyddad art på 1970-talet, men efter ett fall i fjol när en äldre, dement kvinna dödades av en krokodil har diskussionen om skyddsjakt satt fart.

Rättad: I en tidigare version angavs en felaktig siffra om hur länge krokodilen gäckat myndigheterna.