Om det är så att folk börjar känna att acceptansen för att köra lite full ökar, det är jätteallvarligt. Det handlar om varenda trafikant i Sverige som kan bli drabbad, säger Göran Sydhage, vd på Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF), till TT.

Undersökningen, som gjordes av MHF och Bilprovningen, visade även att skillnaden mellan kvinnors och mäns riskbeteende var stor. 24 procent av männen uppgav att de kört dagen efter att de druckit medan motsvarande siffra för kvinnor var 8 procent.

Det är ganska stora skillnader, säger Göran Sydhage.

14 procent av de tillfrågade männen tyckte det var ok att köra bil efter att ha druckit en starköl eller ett glas vin. Bland kvinnorna var andelen bara tre procent. Skillnaderna återspeglas även i brottsstatistiken enligt Göran Sydhage.

Bland antalet som åker fast är flertalet män, framförallt när det gäller droger.

Bland bilförare som var 25 år eller yngre ansåg hela 40 procent att det är acceptabelt att köra bil efter att ha druckit en starköl.

Gränsen för rattfylleri går vid 0,2 promille. Varje dygn kör drygt 12 000 personer rattfulla i Sverige och under 2017 dog 80 personer i trafikolyckor orsakade av rattfylleri, enligt MHF.