Värmen skenar i tanken med sockerlösning. Produkten i tanken är en biprodukt som används i tillverkningen av djurfoder. För att kunna pumpa upp sockerlösningen – melass – krävs det att den värms upp.

Det är väl troligtvis någonstans där som något har gått sönder, säger Klaus Heinsvig.

Räddningstjänsten har varit på plats sedan sjutiden i morse. Först var insatsen inriktad på att försöka kyla ned tanken, men på eftermiddagen började den i stället tömmas eftersom ph-värdet hade sjunkit till en alarmerande låg nivå. Enligt tillverkaren av produkten behöver tanken med 500 ton melass tömmas fortast möjligt.

Vi har jobbat med säkerheten i flera timmar nu. Explosionsrisken är kvar och vi kan inte släppa något. Vi ser ut att vara kvar här ett tag, säger Klaus Heinsvig.

Tömningen går nämligen långsammare än planerat.

Räddningstjänsten har utrymt med en radie på 200 meter och polisen har spärrat av 600 meter runt cisternen.

Om någon person får sockerlösningen på sig kan den orsaka svåra brännskador.