Vårt partnerskap har aldrig varit bättre. Det här är ett tydligt budskap till världen om att Japan och EU står sida vid sida, konstaterar permanente rådsordföranden Donald Tusk på presskonferensen efter torsdagens toppmöte med Japans premiärminister Shinzo Abe i Bryssel.

På toppmötet diskuterades bland annat kommande G20-toppmöte i Osaka i sommar, reformer av världshandelsorganisationen WTO och läget kring brexit.

För tillfället har vi undvikit ett avtalslöst brittiskt utträde. Vi hoppas att utträdesprocessen ska fortsätta på ett smidigt sätt, säger Abe.

Samarbetet mellan EU och Japan har stärkts rejält under det senaste året, inte minst under förhandlingarna kring det stora frihandelsavtalet EPA som trädde i kraft den 1 februari i år. I ett gemensamt uttalande från toppmötet kallas EPA för "ett av de största framstegen" i relationen mellan Tokyo och Bryssel.

"EPA är modellen för 2000-talets höga regelstandard för att främja fri, öppen, regelbaserad och rättvis handel och investeringar", heter det i uttalandet.

Vi talar om en vacker harmoni i relationen med Japan, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker – på franska.
Engelska är användbart, men franska är vackert, anser Juncker på presskonferensen i Bryssel.