Vilken är Knivstas viktigaste fråga just nu?

– Att bibehålla hög kvalitet och god välfärd med en befolkningsutveckling där en allt större andel är barn och äldre som behöver skola, vård och omsorg. Samtidigt krymper andelen invånare i arbetsför ålder, vilket ger lägre skatteintäkter och färre som kan jobba inom välfärdssektorn.

Hur ska politikerna hantera Knivstas snabba tillväxt?

– Sätta fokus på trygghet och hållbarhet. Vi ska ha god kollektivtrafik, snygga och trygga miljöer, en bra gatustruktur, parker och fria ytor. Jag vill också ha samspel mellan landsbygden och småstaden. Hittills har vi byggt samhällen med enkelriktade resursflöden, med utvinning av råvaror, förädling, konsumtion och avfall. Om vi i stället bygger kretslopp där resurserna cirkulerar skapas fler gröna jobb.

Hur vill du att Knivsta ser ut om 20 år?

– En trygg, trevlig och modern småstad med tågstopp i Alsike och Knivsta, där Gredelby hagar är en grön kärna, som Central park eller Hyde park. Omgiven av en landsbygd som försörjer samhället med lokalt producerad mat, material och energi.

Vad är bäst med Knivsta?

– Det starka civilsamhället med många kunniga, duktiga och ambitiösa människor.

Vad är sämst med Knivsta?

– Jag passar på den frågan. Däremot finns en generell tillitsbrist i samhället i stort som är tråkig. Vår demokrati bygger på att vi litar på varandra och våra förtroendevalda.