2011 öppnade Förenade Care verksamheten på Vilhelms gård. De hade då vunnit den kvalitetsupphandling som annonserats av Knivsta kommun. I nuläget har boendet ett minst sagt gott helhetsomdöme: Här uppger hundra procent av de boende att de är mycket eller ganska nöjda med helheten. En viktig del i detta är maten som lagas av boendets egna kockar; ett upplägg som nu kan vara hotat.

I slutet av maj beslutade socialnämnden i Knivsta att den upphandling av verksamheten som nu pågår ska vikta pris högre än kvalitet.

– Vi vill inte bli tvungna att anta ett anbud där vi betalar för mycket, säger Göran Nilsson (M), ordförande i socialnämnden.

Artikelbild

| Göran Nilsson (M) skriver om skolsatsningar i Knivsta.

Han beskriver ett hypotetiskt exempel som skulle kunna gälla vid en kvalitetsupphandling:

– Om två bolag håller så gott som samma kvalitet men ett av dem har en halvtidstjänst extra så är vi tvungna att ta det anbud som har den extra halvtidstjänsten för att det anses hålla högst kvalitet. Det innebär att det bolaget kan begära sex miljoner kronor mer och ändå vinna upphandlingen, trots att den extra halvtidstjänsten bara kostar dem 200 000 kronor. Då skulle vi betala 5,8 miljoner för mycket.

Göran Nilsson tror inte att den nya upphandlingen kommer att påverka boendets kvalitet.

– Men jag hoppas att den nuvarande aktören kan fortsätta driva verksamheten. Det har fungerat bra och vi hade gärna förlängt avtalet ytterligare, men vi är tvungna att göra en upphandling nu.

Britt-Louise Gunnar (S) är 2:e vice ordförande i socialnämnden. Hon tycker inte att en upphandling där priset avgör är rätt väg att gå:

– Vi i oppositionen har reserverat oss mot det beslutet, det kan aldrig vara så att pris får gå före kvalitet. Man kan inte säga att det inte blir någon skillnad om kvaliteten viktas till 40 procent och priset till 60 procent. Det är matematiskt omöjligt.

Under det sammanträde som socialnämnden höll i slutet av maj yrkade hon också på att boendets mat skulle tillagas på plats.

– Det ska inte gå att köpa in färdigförpackade lådor utifrån, säger hon.

Detta förslag bifölls av nämnden. Men kockarnas tjänster ligger nu i farozonen. Ett alternativ som diskuterats för att minska kostnaderna är ett system där vårdpersonalen utbildas för att även laga mat.

– Det finns en aktör som har det systemet, säger Göran Nilsson.

Hur upphandlingen slutar återstår att se och 31 augusti är sista dagen för att lämna anbud.

– Vi kan inte påverka det beslut som fattades i maj, men vår förhoppning är att kunna driva fram att kvaliteten viktas högst. Man ska betala det som behövs, säger Britt-Louise Gunnar.