2017 dog 1 189 personer av suicid i Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten. För att hedra dem som gått bort i självmord och lyfta problemet bjuder nätverket Tillsammans för Knivsta in till en kväll för psykisk hälsa på tisdag, på Internationella Suicidpreventiva dagen. En som ska tala är Alex Bengtsson, som är med och arrangerar.

– Suicid är ett samhällsproblem som drabbar anhöriga, vänner, många. Jag har själv haft den problematiken och överlevt, säger han.

Det blir föredrag, samtal och musik på Café Hörnet inne i kommunhuset, följt av en ljusmanifestation och en tyst minut utanför huset.