För att ta sig in i samhället ska den som behöver få opartisk och kostandsfri stöd och vägledning. Då kan man vända sig till rådrummet i Lyckträffens lokaler från och med i morgon.

– Det är viktigt att ge alla målgrupper möjlighet att förstå det svenska samhället framför allt för de som är nya i vårt land. Genom Rådrum får man möjlighet att förstå sina rättigheter, skyldigheter och alla de möjligheter som samhället ger, säger Göran Nilsson (M) socialnämndens ordförande i Knivsta kommun.

Rådrum bemannas av frivilliga rådgivare som utbildas i bland annat bemötande, migration och privatekonomi. Projektet finansieras av Länsstyrelsen i Uppsala län. Bakom projektet står även Sensus Studieförbund, Individuell människohjälp och Knivsta kommun.