Beslutet innebär att ungdomar som går på nationellt program på gymnasiet får bo kvar i kommunens boende under studietiden, att de asylsökande som fyllt 18 eller fått sin ålder uppskriven under 2017 och fram till 30 juni 2018 får stanna i kommunens boende fram till 10 januari, samt att civilsamhället erbjuds att med hjälp av det tillfälliga statliga bidraget på 350 000 kronor ta ansvar för dem därefter och fram till 30 juni 2018.

Förvaltningens förslag var att ensamkommande asylsökande som fyllt 18 skulle flyttas till Migrationsverkets asylboenden för vuxna, och att statsbidraget skulle användas till en ”smidig övergång” för de som skulle flyttas.

Det var oppositionskvartetten i Knivsta, S, V och Knivsta.Nu som i nämnden lade förslagen som gör att 18-åringarna nu kan stanna. MP saknar ledamot i socialnämnden men har givit sitt stöd till förslaget.

Artikelbild

| Presidiet för den nya föreningen tog täten på väg upp till socialnämndens sammanträde. Ordförande Annika Övernäs, sekreterare Marianne Carlbom och kassör Ulf Appelgren.

Göran Nilsson (M), ordförande i nämnden, lät påtagligt lättad då nämnden gick till omröstning:

– Jag stödjer förslaget som lagts fram, och det är oerhört glädjande att det finns ett så starkt engagemang i civilsamhället för de här människorna. Det visar att Knivsta är ett gott samhälle, sade Göran Nilsson.

Bidragande till att majoritetspartierna röstade för oppositionsförslagen var att föreningen 18plus i Knivsta bildats på morgonen. Föreningen har bildats för att hitta värdfamiljer till ensamkommande asylsökande i Knivsta som annars riskerar att få flytta från kommunen. Föreningen ska kunna söka pengar från kommunen motsvarande det statliga bidraget, och vidarebefordra dem till värdfamiljerna som ett bidrag till matkostnaderna.

Annika Övernäs valdes till ordförande i den nya föreningen, och hon gavs också möjlighet att presentera den för nämndledamöterna.

Artikelbild

| 18plus i Knivsta bildades i kommunhusets kafeteria. Längst fram i bilden Ulf Appelgren, Marianne Carlbom och Annika Övernäs.

– Vi har konstituerat vår styrelse och kommer att få ett organisationsnummer inom en vecka. Arbetet med att värva värdfamiljer sätter i gång så snart vi har ett positivt beslut från socialnämnden, sade Annika Övernäs.

En modell för hur samarbetet mellan kommunen och den nya föreningen ska ske är det avtal som Stadsmissionen i Uppsala har med Uppsala kommun.

Artikelbild

| Hoppfull. Annika Övernäs är hoppfull om möjligheterna att finna fadderfamiljer till de ensamkommande 18-åringarna.

Det fanns ett 30-tal åhörare på plats vid socialnämndens öppna möte, flera av dem var ensamkommande ungdomar. Lättnaden efter beslutet att inte tvinga i väg dem från Knivsta kändes i luften i sammanträdesrummet i kommunhuset. Utanför samlades föreningsmedlemmar och ungdomar i små grupper, och kartläggningen av hur många platser i värdfamiljer som kommer att behövas började omgående.

Marianne Carlbom, sekreterare i 18plus i Knivsta, påminde om att beslutet i socialnämnden var ett steg på vägen:

– Nu har första steget tagits så att Knivsta kan fortsätta vara ett humanitärt samhälle där vi bryr oss om de som behöver vårt stöd. För föreningen börjar arbetet omgående med att söka privata boenden till de ensamkommande ungdomarna, sade Marianne Carlbom.