Arrangör är kommunen, genom Håbo Kultur och bibliotek, som har engagerat statsvetaren och samhällsdebattören Stig-Björn Ljunggren som moderator.

Håbo Kultur och bibliotek har bjudit in listettorna, det vill säga de personer som toppar respektive partis lista, till en debatt.

Inbjudna är de partier som idag representeras i kommunen. Valdebatten äger rum den 3 september och startar klockan 18.30.