Därför blev det återremiss när kommunstyrelsens arbetsutskott tog upp frågan.

Ett +55-boende på ishallsparkeringen fick nej för ett par år sedan. Dalängen, i Gröna dalen, sågs som ett alternativ och sedan februari 2017 har plan- och exploateringsavdelningen arbetat fram ett nytt förslag.

Men ansvariga politiker vill fortsätta att titta på alternativa platser.

– Vi återremitterade Bovieran för ytterligare samråd mellan parterna. Bovieran har tidigare nämnt en Cityboviera, och ett intresse att förlägga den i Bålsta. Det skulle vara deras första och vi är naturligtvis intresserade av denna. Fortsatta diskussioner känns som ett bra alternativ, säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn Elg (M).

Men Bovierans högsta ledning ställer sig frågande till det "ytterligare samråd" hon nämner när EP ringer upp för en kommentar.

Anders Wimby, ansvarig för etablering och projektutveckling på Bovierans huvudkontor i Göteborg, känner inte till att politikerna beslutade att återremittera den senaste planen för vidare utredning.

– Gröna dalen är ett toppenläge, säger han och förklarar att Bovieran fortsatt har ett mycket stort intresse för en etablering i Bålsta.

Liselotte Grahn Elg håller med om att Bovieran har väckt stort intresse i Håbo.

– Men kanske är det för mycket med två stycken. Den vid Dalvägen är mer en traditionell Bovieran, säger hon menar att man bör titta ett varv till på ett citykoncept med kommersiella lokaler i bottenvåningen, kanske längs Stockholmsvägen.

Hur ser tidsperspektivet ut?

– Det viktigaste är att planavdelningen inte behöver stressa, utan får jobba fram ett bra underlag. Om man hinner det så är jag inte främmande för att ha ett extra kommunstyrelsens arbetsutskott före midsommar, säger hon.