Nästa måndag, den 19 november, öppnar den tillfälliga pendlarparkeringen i Bålsta centrum.

"Då ska skyltar och parkeringsrutor finnas på plats", uppger kommunen på sin hemsida.

En tidigare parkering på samma plats stängdes i slutet av mars.

Då var det meningen att området skulle bli ett busstorg i väntan på en större utbyggnad av Resecentrum i Bålsta.

Men arbetet drog ut på tiden, bland annat på grund av den politiska processen och i september beslutade kommunen att ta ett omtag i arbetet.

Därför ska busstrafiken stanna kvar på det gamla busstorget med väderskydd och flyttas över till det tillfälliga busstorget först nästa år.

Då är det också meningen att arbetet med nya Resecentrum ska komma i gång.