Om elnätet inte räcker till i dag blir följdfrågan hur det ska bli när nya stora bostadsområden som Bergsbrunna står klara.

Kristina Starborg på Uppsala kommun svarar:

– Vi håller på och räknar på det nu, så att vi är förberedda på hur energiförsörjningen ska fungera. Redan från början måste vi bygga in exempelvis fjärrvärme och gasanvändning som kompletteras med el.

Blir det inga fler laddstolpar för elbilar?

– Jo, men numera informerar vi elbilsköpare om att de under vinterhalvåret bör ladda sina bilar på natten istället för när alla kommer hem från jobbet. Det finns också fler bra alternativ, exempelvis fordon som drivs med gas.

I grannkommunen Knivsta tänker man i samma banor. Här togs tidigt fram en vision för det stora området Nydal. Planen är att den nya stadsdelen ska präglas av innovativa lösningar inom energi, miljö och mobilitet.

När det gäller företagsetableringar har enstaka elslukande företag fått rådet att inte etablera sig i Uppsala. Men i vanliga fall kommer istället en dialog att föras med nya och gamla företag om hur de kan vara så energieffektiva som möjligt.

– Vi vill att samhällsnyttan ska diskuteras när nya arbetsplatser etableras. Ett exempel är datorhallar som kräver 10–100 megawatt samtidigt som de inte har så många anställda, säger Kristina Starborg.

Anna Karlsson på länsstyrelsen är inne på samma spår.

– Det gäller att utnyttja vår infrastruktur på effektivast möjliga sätt genom att ha en diskussion och dialog med nyetableringar. Många tar för säkerhets skull i för mycket. Men sedan visar det sig att de flesta inte behöver så stor effekt som de tilldelats, säger Anna Karlsson.