Fastighetsägaren arbetar nu med att forsla bort resterna från skolbranden för att få bort all rök från centrum.

– Men arbetet är svårt och tidskrävande eftersom det fortfarande brinner i en del av resterna, säger Anders B Lundh, vd på Uppsala kommuns fastighets AB.

Personalen i centrumbutikerna fick under tisdagen många frågor om skolbranden. Röklukten finns kvar i inventarierna, även om luften här är lättare att andas in än under måndagen.

Artikelbild

| Saiyud Jansson, Zhou Yaoyao och Junda Pan på Hihode Sushi vet inte hur länge de kommer att ta innan fastighetens fläktar sätts igång igen så att de kan woka mat.

– Vi väntar nu på ett besked om när de inre delarna av centrum kan öppnas upp, säger Magnus Blomgren, delägare på Ica Kvantum i Gottsunda.

Ica tillhör de butiker som drabbas hårdast när ingångarna i den södra delen av centrumanläggningen är stängda. Ju längre från den enda öppna entrén, desto sämre är kundtillströmningen.

– Vi har haft färre kunder än vanligt både i dag och igår, säger Magnus Blomgren som inte vet om deras försäkring kommer täcka butikens inkomstbortfall.

Även två restauranger har fortfarande stora problem eftersom fläktsystemet inte är igång än.

– Vi har blivit lovade ett nytt besked från fastighetsägaren idag om när allt kan öppnas som vanligt igen, säger Magnus Blomgren.

Varorna i de flesta butikerna är oskadda eftersom de är förpackade. Men i klädbutikerna ser det värre ut. Där luktar många plagg rök och blir svåra att sälja till ordinarie pris.

Anders B Lundh, vd på Uppsala kommuns fastighets AB, säger att de i samarbete med räddningstjänsten har beslutat att hålla entréerna stängda till vinden vänder. Hur många dagar det kan ta är oklart.

– Vi förstår att det här drabbar butikerna och kunderna, men många har stor förståelse för att det är som det är. Folk hjälps åt och tänker mest på skolungdomarna i denna tragiska situation, säger Anders B Lundh.

Bakgrunden till att det kom in så mycket rök under hela måndagen var dels vindriktningen, dels att det regnade. Under tisdagen är det klarare väder, men vindriktningen ligger fortfarande mot centrum.

När det gäller rökskadade varor, exempelvis kläder, hänvisar Anders B Lundh butiksägarna till företagens egna försäkringsbolag. När det gäller inkomstbortfall på grund av en lägre tillströmning av kunder eller hinder för att laga restaurangmat svarar han så här:

– Vi vet inte än om, eller hur mycket inkomstbortfall denna händelse haft. Vi får se när den här perioden är över.

Han säger att de anställda på fastighetsbolaget nu arbetar nästan dygnet runt för att minimera skadorna så mycket som möjligt.

– Vi kan inte starta ventilationssystemet än av säkerhetsskäl. Det vi gör är att i stället forsla bort så mycket som möjligt av de rykande skolresterna så att vi får bort röken från Gottsunda.

Anders B Lundh är lite besviken på att räddningstjänsten inte gör någon mer eftersläckning.

– De har tagit beslut om att branden nu ska självsläcka. Men vi måste få bort röken från centrum snabbare. Därför har vi anlitat ett bolag som gräver och forslar bort resterna åt oss. Arbetet är svårt och tidskrävande eftersom det fortfarande brinner i en del av resterna, säger Anders B Lundh.