Enköping

Under 2017 fick organisationen Bris (Barnens rätt i samhället) bidrag från omkring 190 kommuner i landet. Vissa kommuner anser att Bris arbete inte är en kommunal angelägenhet och ger därför inget bidrag. I Enköping är dock bedömningen att Bris verksamhet är viktig även för Enköpingsbarnen.

– Alla bidrag och gåvor är viktiga för verksamheten då det statliga stödet är litet, säger Anna Holmqvist, pressekreterare i Bris.

Enköping bidrag, som socialnämnden stod för, var 45 600 kronor vilket motsvarar fem kronor per barn i Enköping. Det är ungefär samma belopp som övriga kommuner bidrar med.

– Vi söker bidrag från alla kommuner och landsting, det är ett sätt för dem att ta sitt ansvar för barnen, säger Anna Holmqvist.

Hur många barn från Enköping som kontaktar Bris har man inte registrerat. Alla kontakter sker anonymt.

– Men det registreras om samtalet leder till vidare kontakter med exempelvis skola eller socialförvaltning, säger Anna Holmqvist.

Under 2017 ökade antalet kontakter hos Bris och var sammanlagt 27 000. Det vanligaste problemet gäller psykisk ohälsa.

– Stödet kan se olika ut på olika platser i Sverige. Men det är viktigt att alla barn får samma stöd, oavsett var de bor, och där fyller Bris en viktig funktion, säger Anna Holmqvist.

Under 2016 startade Bris även regionala nätverk där yrkesverksamma som har kontakter med barn kan delta.

– Vi ordnar träffar och skickar ut nyhetsbrev, på så vis finns vi även på plats regionalt, säger Anna Holmqvist.

Bris vänder sig till barn upp till 18 år och man kontaktar dem via telefon, mejl eller chatt och får då prata med en kurator.