Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion på lasarettet med anledning av våldsamheterna som inträffade en natt i slutet av juni. En patient som vårdades på en avdelning ska ha gett sig på vårdpersonalen och bland annat slagit två sjuksköterskor och uttalat hotelser mot personalen. Gärningen har rubricerats som grov misshandel.

LÄS MER: Sköterska grovt misshandlad

Några dagar senare genomfördes inspektionen tillsammans med bland andra lasarettets avdelningschef, säkerhetssamordnare och skyddsombud. Enligt Arbetsmiljöverket saknar vårdpersonalen tillräckliga kunskaper för att göra riskbedömningar av patienter som tvångsvårdas. Dessutom saknas säkerhetsinstruktioner för sådana vårdtillfällen. Verket konstaterar att lasarettet redan innan händelsen hade påbörjat en riskanalys av säkerhetsarbetet på den aktuella avdelningen och uppmärksammat behovet av fördjupade kunskaper. Dessutom behövs mer information till personalen om rutinerna för att få stöd av väktare vid incidenter, enligt verket.

LÄS MER: Avdelningschefen om misshandeln

Vid ett återbesök i höst ska lasarettet redovisa vilka åtgärder som satts in för att minska riskerna för hot och våd mot personalen. Det planeras redan för åtgärder gällande bland annat skalskydd och möjlighet att kalla på snabb hjälp på lasarettet.