Sedan 2016 och fram till årsskiftet har det gått att söka renoverings- och investeringsstöd till hyresbostäder. Det har också gått att söka bidrag för energisparåtgärder i hyreshus. Boverket har betalat ut stöden efter beslut av berörda länsstyrelser.

– Vi har lämnat in ansökningar om renoverings- och energibidrag för de kommande två etapperna av renoveringarna i Romberga. För etapp 1 har stöd redan beviljats. Bidrag söks för varje huskropp i respektive etapp, och vi har fått beslut om renoveringsbidrag för ett av husen i etapp 3, säger Carina Weir, vd för Enköpings hyresbostäder.

Beslutet innebär att hyrorna i det huset kommer att kunna hållas nere med hjälp av det beslutade bidraget om drygt 2,1 miljoner kronor.

Artikelbild

| Beslut om renoveringsstöd för Hornugglegränd 3-17 hann inte komma före årsskiftet.

Men ansökningarna på sammanlagt knappt 12 miljoner kronor för ytterligare tre hus i Rombergas etapp 2 och 3 och för renovering av Hornugglegränd, hann handläggarna på länsstyrelsen inte fatta beslut om före årsskiftet. Det gör att hyresgästerna i de husen inte kommer att få del av renoveringsbidragen.

– När det stod klart att var stopp för nya beslut efter årsskiftet kom det in så många ansökningar att vi knappt hunnit få full överblick över vilka typer av stöd de gäller ännu, säger Anders Blomqvist, vid länsstyrelsen i Uppsala.

Stopp för beslut om renoverings- och investeringsbidrag innebär inte att EHB kommer att stoppa de pågående projekten.

– Vi gör så gott vi kan med de förutsättningar vi har. Uteblivna renoveringsbidrag påverkar våra hyresgäster, men vår överenskommelse med Hyresgästföreningen om intrappningsmodellen för kommande hyreshöjningar är en del av beredskapen för att statliga stöd kunde komma att ändras, säger Carina Weir.

För EHB handlar det också om bidrag för energisparåtgärder och bolaget har sökt energibidrag för Rombergas etapper 2 och 3 och för Hornugglegränd.

– Huset där vi fått renoveringsbidrag i etapp 3 får inte energibidraget på knappt 47 000 kronor, pengarna till den stödformen var slut. Sökta energibidrag för övriga hus ligger på knappt 955 000 kronor, säger Carina Weir.

Energibidragen är betydligt lägre än renoveringsbidragen, och går direkt till bostadsbolaget för energieffektiviseringar som görs i projektet.

EHB bevakar vad som händer med de bidrag som stoppades vid årsskiftet, och Carina Weir konstaterar att ändrade regler påverkar deras arbete:

– Ju längre framförhållning man kan ha desto enklare blir det att planera projekt.