Mäklare har sedan tidigare upphandlats av EHB. Nu pågår revidering av de ekonomiska kalkylerna för såväl EHB som för blivande köpare. Tidigare har representanter för EHB uppgivit att man räknat med att få in 260 miljoner kronor vid försäljningen.

Redan i december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om bildande av fyra bolag som gör det möjligt för Enköpings hyresbostäder att omvandla husen till bostadsrätter. Det gäller tre bostadsrättföreningar och ett dotterbolag till EHB. Elisabeth Norman (C ) är sedan årsskiftet styrelseordförande i såväl moderbolaget som i de fyra nybildade bolagen:

– Det viktigaste nu är att försäljningen kommer i gång så fort som möjligt, det är förödande för EHB:s hyresgäster att de tvingas bära kostnaderna för de tomma husen, säger Elisabeth Norman.

Beslutet att EHB skulle bygga tre 13-våningshus med sammanlagt 137 lägenheter i Sadelmakaren togs redan 2015, och bygget startade samma år. I hösten 2017, när det första höghuset började bli klart för inflyttning, beslutade EHB och kommunfullmäktige att de två övriga husen med 88 lägenheter skulle säljas.

Fullmäktiges beslut överklagades, och först i december 2018 beslutade förvaltningsrätten att beslutet tillkommit i laga ordning.

EHB:s månadskostnad för de två tomma husen låg på drygt 320 000 kronor fram till slutbesiktningen i slutet av oktober 2018. Efter slutbesiktningen blev även kostnader för avskrivningar och säkerhet EHB:s ansvar, och månadskostnaden ökade med nästan 490 000 kronor.