Tidningen har tidigare rapporterat om kommunens planer på att bygga en ny gymnasieskola som ska ersätta nuvarande Westerlundska gymnasiet. En förstudie har gjorts av White arkitekter. Nästa steg i processen blir att besluta om projektering skolbygget.

På senaste sammanträdet i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden var gymnasiefrågan uppe.

– Ambitionen är att ta beslut om projektering redan före sommaren, berättar Mats Flodin (M) som är utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande.

Det kommer att dröja flera år innan en ny skola kan stå klar. Rektor Linda Lindahl på Westerlundska gymnasiet ser gärna att det blir 2023 med tanke på att elevkullen som ska börja på gymnasiet det året är väldigt stor.