För att möta morgondagens resbehov kommer SJ totalt investera tolv miljarder i tåg de närmaste åren. Tre av dessa går till regionaltåg, där linjen Stockholm-Västerås-Örebro-Göteborg är en av de prioriterade sträckorna.

En välkommen nyhet tycker Per-Anders Staav, ordförande för föreningen TIM-pendlare som engagerar sig i tågfrågor i Mälardalen.

– Det är en jättebra satsning, men den borde ha gjorts för länge sen. Det vanligaste problemet på sträckan i dag är för få sittplatser. Tidvis får vi som kliver på i Enköping stå, säger han.

Hur många av tågen som kommer trafikera sträckan förbi Enköping och Bålsta är i nuläget oklart, men enligt SJ:s presschef Tobbe Lundell kommer upphandlingen av de totalt cirka 30 nya tågen inledas till hösten och planen är att de ska börja rulla ut under våren 2023.

– Ett trettiotal tåg är det ingen som har på lager så de behöver tillverkas. Även om vi köper in standardtåg så kommer de behöva anpassas till svensk trafik och våra behov.

Per-Anders Staavs förhoppning är att det tills dess att de nya tågen är på plats även sker andra förbättringar.

– Vi i föreningen hoppas på att Mälardalståg börjar rulla söder om Mälaren, så att det blir fler vagnar för vår sträcka. Vi vill också att det blir fyra tågavgångar per rusningstimme. Tågresandet här kommer fortsätta att öka. Det är inte som att folk kommer bli mindre klimatmedvetna och börja ta bilen till Stockholm i stället.