Förslaget kommer från Mattias Hertz, idrottslärare på Hummelstaskolan.

Hösten 2014 startade det omtalade femårsprojektet MEIH, Mer energi i Hummelsta, tack vare 2,5 miljoner kronor från den kommunala potten för sociala investeringar.

Genom att ta tid från raster och en något förlängd skoldag utökades tiden där eleverna är ombytta till idrottskläder från två till fem pass i veckan. Varje dag.

Artikelbild

| Entusiastisk. Mattias Hertz, idrottslärare på Hummelstaskolan, under en av de första veckorna i projektet 2014. Han är lika entusiastisk idag.

Aktiviteter där eleverna tränar och blir svettiga, men inte betygsätts, sker varje dag eleverna inte har ämnet idrott och hälsa. Det finns lånekläder för dem som har glömt eller av andra skäl inte har idrottsväskan med sig till skolan.

Projektet har passerat halva tiden och på låg- och mellanstadieskolan i tätorten väster om Enköping skolan vittnar man om kraftigt förbättrad kondition och motorisk förmåga hos eleverna och en ökad kämparanda.

– Däremot är det för tidigt att säga vad det betyder för skolresultaten.

Forskare från Karolinska institutet är involverade i projektet.

– Mätbara fakta från de första 18 månaderna har sammanställts i en vetenskaplig artikel som väntar på att bli publicerad, säger Mattias Hertz.

Nu föreslår han att övriga skolor i kommunen ska ta efter Hummelstaskolans satsning.

– Att anställa aktivitetsledare är en mycket god investering, förklarade han för politikerna i skolnämnden och föreslog att 19-20 sådana tjänster räknas in i budgeten redan till hösten 2018.

Enligt Mattias Hertz handlar det om knappt åtta miljoner kronor om året som ger mångdubbelt tillbaka tack vare tryggare elever som klarar sig bättre i livet.

– Många av de här personerna finns säkert redan i verksamheten, kanske som fritidsledare, men det är viktigt att man når alla elever med tanke på skolans kompensatoriska uppdrag. Därför ska det här inte ligga på fritidshemmen eller vara ett nytt uppdrag för klasslärarna, menar han.

Initialt krävs också, enligt Hertz, en del investeringar i till exempel vikväggar i idrottssalar och motionscyklar.

Enligt Mattias Hertz är en effekt av satsningen att den ökat jämställdheten, eftersom killar normalt rör sig mer än tjejer.

Han menar att det är en social konstruktion som man hjälper till att jobba bort med de pulshöjande aktiviteterna och en väg att göra skolan både bättre och mer likvärdig.