Slutbesiktningen av Ljunggården har blivit försenad. Enligt planerna skulle den ske den 21 januari men nu skjuts den fram till den 14 februari.

– Det var en del småsaker som inte var helt klara, bland annat ett glastak där leveransen blev försenad, säger Lena Pettersson, fastighetschef vid Enköpings Hyresbostäder (EHB) som äger Ljunggården.

Den nya kafeterian är så gott som klart och nu jobbar man med att lägga golvet i stora A-salen.

Enköpings kommun hyr lokalerna av EHB och det är vård- och omsorgsförvaltningen och PRO som nyttjar lokalerna för sina verksamheter.

Redan i december fick man tillträde till kontorslokalerna, men någon verksamhet har ännu inte flyttat in där.

– Det är synd att det blivit försenat men det är inte helt klart än hur lokalerna ska användas och man har haft ersättningslokaler under byggtiden. Så förseningen påverkar inte verksamheterna direkt, säger Joakim Ekholm vid kommunens fastighetskontor.

Ljunggården drabbades av omfattande vattenskador på grund av ett läckande glastak vilket resulterade i fukt och mögelskador. Renoveringen påbörjades i april i år och i samband med denna har vissa mindre förändringar gjorts i lokalen. Bland annat har kafeterian, som drivs av PRO, byggts om och fått en tillagningsdel så personalen kan baka där. Även ventilationen har setts över och anpassats till ombyggnaden.

Under byggtiden har PRO bland annat hyrt lokaler på Östra­ Järnvägsgatan, i samma fastig­het som ABF, för sin verksamhet.