Det är länsstyrelserna som ansvar för rovdjursinventeringarna i landet och myndighetens personal letar själva spår men samarbetar med jaktorganisationer och allmänheten för att kunna hitta så många spår som möjligt.

– Fräst handlar det om att hitta spår i snö efter djuren. Lite förenklar kan man säga att vi i första hand letar efter flera vargar eller lodjur som går tillsammans, säger Sebastian Olofsson, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Uppsala.

En förändring i kameralagstiftningen gör att länsstyrelsen har möjlighet att använda bilder från åtelkameror hos allmänheten.

– Skulle någon få rovdjur på bild kan det användas i inventeringen, förutsatt att bilden kommer till länsstyrelsen inom tre veckor, säger Sebastian Olofsson.

Vid förra årets inventering hittades cirka 65 lodjur och fem vargar i länet.

Inventeringen för lodjur pågår till den sista februari och för varg till den sista mars. Björn kan inte inventeras vintertid då de ligger i ide men räkning av björn görs bland annat genom spillningsinventering.