I ortsanalysen som publicerades 2016 framhölls Fjärdhundraandan och hur viktiga skolan, vårdcentralen, badet och affären var för orten.

Viktiga samlingspunkter för Fjärdhundras ungdomar var Mel’s drive-in och fritidsgården som då var öppen tisdags- och fredagskvällar.

Vad ungdomarna framför allt ville ha var bättre bussförbindelser, en hockeyrink, nytt golv i idrottshallen och en bensinmack. Det var något man berättade om vid det välbesökta stormötet i matsalen i maj 2015.

Artikelbild

| Utomhusbadet byggdes före kommunsammanslagningen och är en viktig samlingspunkt, liksom vårdcentralen är en viktig service för Fjärdhundraborna.

Det nya golvet i idrottshallen byttes ut året efter och en sarg till rinken har kommit på plats med hjälp av ideellla krafter. Svenska kyrkan arrenderar ut marken till Samverkan Fjärdhundra som ordnat en obemannad mack mitt emot Simtuna kyrka. Den invigdes i oktober 2016.

Men Mel’s har flyttat till Enköping och bussförbindelserna har, enligt tidtabellen, inte blivit fler.

För de vuxna var de främsta samlingspunkterna affären och vårdcentralen, men även Kyrkans hus och bygdegårdarna. Idrottsanläggningar och skolan var naturliga samlingspunkter för blandade åldersgrupper, men en central mötesplats, som ett torg och ett aktivitetscentrum för alla åldrar med kafé och tillgång till hjälp med internet, post- och bankärenden stod på önskelistan.

Höjd trafiksäkerhet efterlystes med sänkt hastighet på Stora vägen i centrala Fjärdhundra och gång- och cykelvägar i första hand till vårdcentralen och längs riksväg 70 men också längs Stora vägen från affären till Råby, och västerut till Karleby tingshus. GC-väg mellan Fjärdhundra och Frösthult blev det då riksväg 70 byggdes om, men saknas fortfarande mellan centrum och Kyrkmalmen. Sänkt hastighet har det inte heller blivit, guppen är fortfarande det som dämpar farten på Stora vägen.

Artikelbild

| Samlingspunkter i Fjärdhundra är butiken och pizzerian.

Från att under 1950-talet ha varit ett växande samhälle har Fjärdhundra i ett drygt decennium minskat befolkningsmässigt och förlorat såväl service som arbetsplatser.

Bank- och postkontoren är sedan länge stängda, tandläkaren finns inte kvar och genom åren har affären flera gånger hotats av stängning.

Artikelbild

| Tillsammans ordnade Svenska kyrkan och Samverkan Fjärdhundra så att det nu finns en obemannad mack vid länsväg 70.

Hos Fjärdhundraborna finns det en ständig oro för att högstadiet ska läggas ned och flyttas in till Enköping. Samtidigt är det är bara här i Fjärdhundraskolan det finns lediga skolplatser i hela kommunen.

Men föreningslivet är starkt, det visar inte minst Fjärdhundra SK, Skattmansöådalens förening och den ekonomiska föreningen Fjärdhundraland.