Länets viltförvaltningsdelegation har beslutat att föreslå en miniminivå för lodjur på fem familjegrupper i länet. Det är en kraftig sänkning av nivån som tidigare legat på 11,5 familjegrupper.

Delegationen var dock inte enig i beslutet. Förslaget från länsstyrelsens tjänstemän låg på tio familjegrupper. Representanter för jägarna och skogsägarna lade dock fram ett förslag om fem familjegrupper och efter votering röstades detta förslag igenom med sju röster för och fem emot.

– Jämfört med andra län har Uppsala län dragit ett otroligt tungt lass när det gäller bevarandestatusen av lodjursstammen och nu tycker vi att det är dags att andra län drar sitt strå till stacken, säger Stefan Holm, representant för Svenska Jägareförbundet i viltförvaltningsdelegationen.

Under många år har Uppsala län haft Nordeuropas tätaste lodjursstam. Enligt den senaste inventeringen fanns 11,5 familjegrupper i länet men troligen fler.

– Enligt de beräkningsmodeller som SLU gjort finns en bärkraft för i medeltal fyra grupper, sett till bland annat födotillgång, säger Stefan Holm.

Den täta lodjursstammen har påverkat rådjursstammen som minskat kraftigt i länet men även fårnäringen har drabbats av angrepp av lo.

LÄS MER: Fem får troligen dödade av lodjur

LÄS MER: Lodjursattack föranleder försiktighet

Mot beslutet om en sänkning till fem familjegrupper reserverade sig bland annat naturskyddsföreningens och friluftsorganisationernas representanter samt landshövdingen.

Ärendet går nu vidare till Naturvårdsverket som tar det slutgiltiga beslutet om rovdjursstammarnas storlek i samtliga län i landet.