Förslagsställaren vill också att cykelvägen ska fortsätta mot bostadsområdet Klondyke och till industriområdet. Att fotgängare och cyklister nu tar sig fram på Österleden tycker hen inte är en trafiksäker lösning, cykelvägen skulle innebära ett lyft för de boende i Ängslyckan och en trevlig promenadrunda för dem och många andra. I samma medborgarförslag önskar hen också att en lekplats anläggs i skogspartiet mellan Ängslyckan och Ekoxegatan. Lekplatsen vid Nyckelpigegatan kan ”knappt kallas lekplats då det bara finns två gungor där”, skriver hen.

Fullmäktige beslutade remittera förslaget till tekniska nämnden.