Bakom bullervallen mot Bredsandsvägen har byggnader och lekytor vuxit fram. Fast allt är naturligtvis inte klart ännu.

Den nya förskolan i Bredsand, som blir den allra första i den delen av Enköping, har dock inte kommit till utan vissa besvär.

Under flera år har förskolefrågan i Bredsandsområdet varit en het potatis. Under 2016 var ett privat företag på gång att öppna en förskola i området. Tjänstemännen på utbildningsförvaltningen var positiva till företaget.

Men den privata intressenten drog sig ur och därmed tappade kommunen en hel del tid i processen med att få till en förskola i Bredsand.

I stället har kommunen fått låta bygga förskolan i egen regi. I våras stoppade dock kommunen först sitt eget bygge genom att ge bygglovsansökan avslag. En förnyad ansökan fick positivare gehör i miljö- och byggnadsnämnden.

Turerna kring bygglovet medförde en försening. Ursprungligen skulle Storskogens förskola öppna i augusti, efter sommarledigheten. Men eftersom modulerna som förskolan byggs av inte anlände förrän efter sommaren har inflyttningen senarelagts till november.

Under tiden har barnen och pedagogerna på nya Storskogens förskola fått hålla till i tillfälliga lokaler på Ripgatan i Enköping.

Förskolechef Katarina Karlsson berättar att hon, övriga pedagoger och barnen (som är cirka 25) har haft det bra på Ripgatan.

– Det har fungerat jättebra, över förväntan. Pedagogerna som har börjat är supernöjda och föräldrarna har varit positiva, säger Katarina Karlsson.

Inflyttning i de nya lokalerna, som kommer att ha plats för 120 barn i framtiden, ska ske någon gång i november.