– Det är ingen hemlighet att hyrorna är högre i Stockholm än i Enköping, och flytten är också en del i arbetet med att göra Enköping till försvarets it-centrum, säger överste Håkan Petersson, ställföreträdande omstruktureringsledare.

Men försvaret vill också att de egna verksamheterna i så hög utsträckning som möjligt ska finnas i lokaler ägda av Fortifikationsverket och hyrda av försvaret.

– Inriktningen är att försvaret ska ha rådighet över de lokaler vi behöver, säger Håkan Petersson.

De som kommer att flyttas till Enköping hör dels till en enhet inom Ledningsregementet som varit lokaliserad till Gärdet, dels systemförvaltningsenheten.

Fortifikationsverket har efter regeringsbeslut i höstas fullföljt köpet av Bahcos före detta lokaler, en affär på 200 miljoner kronor. Efter renovering av lokalerna kommer de drygt 300 personer som från i höst ska ha sina arbetsplatser i Cavigs byggnad öster om Bahco-området som vi rapporterat om tidigare, att flytta över dit.

Hyresavtalet i Cavigs nya byggnad gäller i sex år, årshyran för den och för parkeringsplatsen vid Garnisonsvägen som försvaret via Fortifikationsverket också hyr av Cavig sedan mer än tio år, är 4,8 miljoner kronor.

I omstruktureringen ingår också utflyttningen av försvarsgrensstaberna. Arméstaben har flyttat till Enköpings garnison, flygets stab till Ärna i Uppsala och marinens stab flyttar 2019 till Muskö.

Arméstaben är ännu inte fullt bemannad men har plats för omkring 150 anställda i Skolhuset inne på garnisonens område.