Beslutet gäller alla ensamkommande som anvisats av Migrationsverket till Enköpings kommun, även de som är placerade i andra kommuner. Ett nytt beslut kommer att tas när det gäller ensamkommande födda år 2000.

– Skälet är rationellt och bygger på hur mycket bidrag vi får från regeringen. Beslutet för dem som är födda -99 är taget utifrån det tillfälliga bidraget vi fick, men som var mindre än vi räknat med. Kommer ett nytt besked med mer pengar så kan vi ta ett nytt beslut för dem som är födda år 2000. Det gör att vi nu har tid att tänka och planera för den gruppen, säger Solweig Eklund (S) ordförande i socialnämnden i Enköping.