Jesper Englund var det enda förslaget som valberedningen lade fram och som medlemmarna hade att ta ställning till. Han har suttit i kommunfullmäktige sedan 2010. De senaste fyra åren har han varit ordförande för upplevelsenämnden och suttit i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.

"Jag är väldigt glad att det välbesökta medlemsmötet enhälligt valde Jesper Englundh till kommunalrådskandidat. Jesper berättade på mötet om sin väg till att bli Socialdemokrat, vilket formats av en uppväxt som visat på vikten av socialdemokratiska värderingar i i vardagen" säger valberedningens ordförande Linda Johansson om valet.

Jesper Englundh är gift och bor med sin hustru i en hyresrätt i Romberga. Han arbetar som arbetsanpassare och hjälper funktionsvarierade ut på arbetsmarknaden.

På måndag den 15 oktober väljer kommunfullmäktige en ny kommunstyrelse. Jesper Englundh efterträder Helena Proos, som kliver av sitt uppdrag som kommunalråd efter nio år.