I Enköping ligger engagemangen hos de kommunanställda över riksgenomsnittet enligt den enkätundersökning som gjordes under hösten.

– Det är väldigt glädjande att siffrorna visar det vi märker varje dag: att vi har medarbetare som brinner för sitt jobb och att göra största möjliga skillnad för kommuninvånarna, säger kommundirektören Peter Lund.

Medarbetarna är också stolta över sin arbetsgivare och över att kommunen i högre grad stimulerar till friskvård.

I enkäten mäts även hur många som utsatts för hot, våld, kränkande särbehandling, mobbning och sexuella trakasserier och totalt är det något fler som blivit utsatta, jämfört med för två år sedan.

Exempelvis så uppger 9,3 procent att de utsatts för kränkande särbehandling eller mobbning av chef eller kollega och 8,3 procent uppger att de utsatts av kund, kommuninvånare, elev eller närstående.

– Det är oacceptabelt. Vi har nolltolerans och måste jobba mer med det här för att komma tillrätta med problemen, både internt och externt, säger kommunstyrelsens ordförande Helena Proos (S).

Frågan är redan lyft i kommunens ledningsgrupp, som kommer fördjupa sig mer i den framöver.

– Den 13 mars har vi dessutom en chefsdag för kommunens alla chefer på temat värdegrund. Bland annat kommer vi ta fram prioriterade områden att jobba med för kommunen överlag, och varje förvaltning ska även göra det för sin del av organisationen, säger Peter Lund.