Upphandlingen har allvarliga brister, menar kammarrätten.

EHB inledde under hösten 2016 sin upphandling av "Målningsarbeten gällande planerat underhåll och hyresgästval för 2 800 lägenheter".

Sex företag deltog och lämnade anbud på mellan 13,5 och 21,3 miljoner kronor.

Artikelbild

| Jennie Sahlsten, EHB:s vd, ställer sig frågande till kammarrättens dom och menar att mjuka parametrar är viktiga vid jämförelser mellan anbudsgivarna.

Hänsyn tas till en rad faktorer, bland annat företagens kreditvärdighet och erfarenhet, hur de beskriver sina ledningssystem, sin arbetsmiljöpolicy och bestämmelser om närvaroredovisning och hur man följer för branschen tillämpliga etiska och moraliska regler.

Enligt ett särskilt poängsystem ges plus och minus, påslag och avdrag, av anbudssumman.

I mars 2017 kom beslutet.

EHB rankade Sandå Måleri högst, före Vaksala Måleri och Zober Måleri.

Det företag som låg bäst till i utvärderingen skulle få störst volym, mest jobb.

– Det är en ramavtalsupphandling och då upphandlar vi tre entreprenörer på 2+1+1 år, förklarar Jennie Sahlsten, EHB:s vd.

Beslutet förra våren överklagades dock till förvaltningsrätten av två av de tre företag som hamnade utanför EHB:s topp tre-lista.

De menade bland annat att det var omöjligt att veta hur EHB skulle ranka de olika kriterierna och att det därför var svårt att beskriva sitt företag på ett rättvisande sätt.

Förvaltningsrätten höll med om bristerna, men menade att de inte vara tillräckliga för att upphandlingen skulle göras om.

"De sammantagna bristerna i utvärderingsmodellen har förhindrat en normalt omsorgsfull och rimligt informerad leverantör från att förstå hur EHB kommer att tolka och bedöma tilldelningskriterierna och således även hur utvärderingen kommer att genomföras".

Nu har dock Arlanda Måleri AB, som lämnat det högsta budet, fått rätt i nästa instans. Upphandlingen ska göras om.

EHB ansåg i sin utvärdering bland annat att företaget inte hade visat att man hade "anpassat sin projektorganisation till det faktiska behovet och utelämnat beskrivningen av styrningen av sina målare i form av ledarskap och värderingar".

Rättens jurister är dock kritiska.

"Kammarrätten konstaterar att samtliga tilldelningskriterier förutom anbudspris är behäftade med allvarliga brister. Dessa är av sådan omfattning och karaktär att de kan antas ha haft en avgörande inverkan på de anbud som har lämnats".

Jennie Sahlsten ställer sig dock frågande till domen.

– Domen säger ju egentligen att ett förfrågningsunderlag aldrig får utvärderas på mjuka parametrar. Det tycker jag känns konstigt med tanke på hur LOU, lagen om offentlig upphandling, ställer krav på att anbud utvärderas efter mest fördelaktiga pris, och inte lägsta pris, men också för att en stor växande marknad av samverkan utvärderas på just mjuka parametrar.

Hon säger att domen kan få konsekvenser för hyresgästerna i form av fördyringar.

– Och vi gör bara det akuta, förklarar hon.