– Det första tecknet är att det börjar vibrera i hela huset. Sen kommer gnisslet från spåren, tjutet av bromsarna och diesellokets tuffande.

Det berättar Christian Lindström där han står i köket hemma på Nyhagsvägen. Grannskapet i Bålsta ligger innästlat i skogen, cirka 50 meter från den järnväg där industritåg rullar förbi dagligen med transporter till företaget Benders.

I dag i semestertider är det dock knäpptyst utomhus och rentav idylliskt. Men skenet bedrar säger grannen Per Skoglund som har en hästgård i anslutning till sitt hus, där han och frun föder upp travhästar. Ena ytterkanten av hästhagen ligger knappt tio meter från spåret.

Artikelbild

| Per Skoglund och Christian Lindström tycker att oljudsproblemet hanterats dåligt av Håbo kommun.

– Tidigare gick det ett tåg i veckan, men nu kan det vara mellan fem och tolv tåg och på olika tider. När vi flyttade hit för åtta år sen så var det för naturen och för att vi skulle kunna ha våra hästar. Det var viktigt för oss.

Det finns framtagna riktvärden för hur pass höga bullernivåerna får vara från väg- och spårtrafik i närheten av bostäder. Särskilt känsligt är det under kvällar, helger och nattetid. Flera olika decibelmätningar har gjorts bland husen på Nyhagsvägen där det ansågs att man höll sig inom det tillåtna. Men de boende tycker inte att kommunens mätningar hållit måttet och bestämde sig för att sköta saken själva.

– Vi tog in en expert på ljudmätning och han konstaterade att det var utanför riktvärdena och helt lagvidrigt, säger Per Skoglund och Christian Lindström tillägger:

– När tåget går förbi på kvällen så kör de sin varningssignal och det är ju bra för säkerheten förstås. Men det väcker hela Bålsta och ett av grannhusen är bara fem meter från spåret.

Artikelbild

| Christian Lindström och Per Skoglund, med sonen Ossian i famnen, ser till en av Per Skoglunds hästar.

De boende har under flera års tid lobbat för att kommunen ska göra något åt oljuden, såsom bullerdämpande åtgärder. Efter flera avslag för vidare utredningar i både bygg- och miljönämnd och Länsstyrelsen i Uppsala, togs det upp i mark- och miljödomstolen som nu gått på de boendes linje att decibelnivåerna är för höga och att något behöver göras.

– Vi har fått rätt, ja, men det vi önskar är att någon från kommunen kunde komma hit och prata med oss, se hur det är här och ta lite ansvar, säger Per Skoglund.

Bygg- och miljönämndens ordförande i Håbo, Sven-Eric Svensson, vill i nuläget inte kommentera domen.

– Jag är inte inläst i ärendet och får lov att återkomma.