Förra sommaren blev de äldre 100- och 500-kronorssedlarna ogiltiga, och Riksbanken beräknar att ogiltiga sedlar till ett värde av drygt 4 miljarder ännu inte har lösts in. Det är dock fortfarande möjligt att göra detta, då bankkontoren än så länge tar emot dessa sedlar.

Men när är det kört? Finns det någon bortre tidsgräns när det definitivt inte går att lösa in de gamla sedlarna?

– Det finns ingen tidsgräns för Riksbankens inlösen av sedlar, säger Susanne Meyer Söderlind vid Riksbanken. Däremot är det enklare att lösa in dem på ett bankkontor innan 30 juni. De gamla mynten, det vill säga 1-, 2- och 5-kronorna som blev ogiltiga vid samma tidpunkt har däremot inte något värde.

Om man har en burk med gamla mynt, hur hanterar man dem?

– Som metallskrot. Vissa äldre mynt innehåller silver, och då kan man kontakta en mynthandlare för att bli av med dem, säger Susanne Meyer Söderlind.

Finns det fall då ni inte löser in de gamla sedlarna?

– Om du har en sedel som är infärgad med sedelskyddsfärg får du ingen ersättning för den. Den som vill lösa in pengar ska lämna en förklaring till varifrån pengarna kommer och varför de inte har använts under den tid som de var giltiga. Vi ställer samma frågor till alla för att undvika misstanke om penningtvätt.

– 2017 fick vi in 64 000 sedelärenden, och av dem är det mindre än en halv procent som avslagits. Det handlar framförallt om infärgade sedlar eller butiker som borde ha haft koll på att sedelbytet skulle genomföras, säger Susanne Meyer Söderlind. Det är alltså väldigt få ärenden som avslås.

Hur många av de gamla sedlarna har "försvunnit" genom åren?

– Det är svårt att säga, eftersom det inte finns någon stopptid för inlämning, säger Susanne Meyer Söderlind.

För den som har ogiltiga sedlar liggande har bankerna ett råd:

– Var ute i god tid, säger Frank Hojem på SEB. Det är inte samma tryck nu som när mynten skulle bytas ut, men ju närmre 30 juni man kommer, desto mer tryck blir det. Om du har sedlarna hemma, ta hand om detta nu. Riksbanken har möjlighet till inlösen, men det är mycket smidigare att ordna det på ett lokalt kontor, säger han.

linda.stolpemargenberg@unt.se