"Det känns lite som att familjedaghemmen är på väg tillbaka", säger Anna-Lena Johansson när vi är på besök.

I en stor lokal i Bärsta utanför Örsundsbro sköter Anna-Lena Johansson, 54 år, sin familjedaghemsverksamhet. Tillsammans med Elin Pettersson driver hon Myrby familjedaghem under namnet C-företaget. Idag är dessutom Ann Carlsson, som driver nystartade Kulla familjedagshem, med i Bärsta.

– Jag har jobbat som både förskollärare och förskolchef tidigare, förklarar Anna-Lena Johansson.

Artikelbild

| Lokalen i Bärsta ägs av Anna-Lena Johansson och hennes man. Det är en festlokal som har rustats om till ett ställe för barnen.

– Jag har varit dagbarnvårdare tidigare och ser fram emot att komma igång igen, säger Ann Carlsson som även har en barnskötarutbildning och har jobbat i förskola tidigare.

Hur skiljer sig arbetet i ett familjedaghem mot en förskola?

– Det är som en förskola men i mindre format. Det finns mer flexibilitet i arbetet. Man har friheten att göra saker på sitt sätt, säger Anna-Lena Johansson.

– Man kommer närmare barnen och får mer tid till varje individ, säger Ann Carlsson.

Artikelbild

| Det finns mycket olika aktiviteter för barnen.

C-företaget är moderföretaget som står för en mängd olika barnvårdsinstitutioner runt hela landet. För familjedaghemmen som är anslutna sköter C-företaget de administrativa delarna.

– Dessutom finns de där som stöd, säger Anna-Lena Johansson.

– Det gör att man kan fokusera mer på barnen, säger Ann Carlsson.

Vad är det bästa med att jobba med barn?

– Man får så mycket tillbaka från barnen, säger Ann Carlsson.

– För mig är det nog att man får vara med på barnens resa och följa deras utveckling, säger Anna-Lena Johansson.