Fredrik Reinfeldt är i dag en efterfrågad föreläsare och rådgivare samtidigt som han är ordförande för EITI, ett samarbete mellan 51 länder som arbetar för ökad öppenhet kring handel och förvaltning av naturresurser.

Hur tycker du att företagens kompetensbrist ska lösas?

– Det är mycket som påverkar. Exempelvis de ekonomiska ersättningarna, är de tillräckligt bra för att människor ska vilja arbeta mer när mycket annat också är viktigt i livet?

Fredrik Reinfeldt pekar på att det i större utsträckning går att uppmuntra äldre med stor kunskap att arbeta kvar längre.

– Frågan är också om vi verkligen använder oss av det omställningsverktyg som finns för att hjälpa fler till rätt plats i arbetslivet, och dessutom med möjlighet att fylla på sina färdigheter.

Ett tredje sätt är att söka arbetskraft i andra länder och bland personer som har hög motivation men kanske inte all kompetens klar från början, enligt honom.

– Det är också bra för Sverige om Stockholm-Uppsala växer ihop än mer som en arbetsmarknadsregion. Det kommer öka utbudet av arbetskraft och göra den gemensamma slagkraften mer konkurrenskraftig internationellt, säger Fredrik Reinfeldt.

Under torsdagen kommer man i Uppsala konsert och kongress (UKK) att kunna lyssna på föredrag och samtal om allt från smarta städer och nya affärer till morgondagens ledarskap, kompetensförsörjning och livskvalitet.

Journalisten Lennart Ekdal ska på scenen samtala med flera kända talare om insikter, visioner och framgångskoncept. Utöver Fredrik Reinfeldt finns bland andra författaren Thomas Erikson, Jackie Kothbauer, digital expert, samt entreprenörerna Lovisa ”Lofsan” Sandström, Pär Svärdson, vd på Apotea och Thomas Ek grundare av OBH Nordica bland talarna.

Arrangörer av konferensen är Uppsalaföretaget Crossmedia Events i samarbete med bland andra Uppsala kommun.