Sju forskare från Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala har sammanställt tips och information om annorlunda foder som lantbrukare kan använda.

– Har man tillgång till vass så är det ett bra komplement, men man ska inte utfodra djuren för mycket med det. Vi har väldigt lite erfarenhet vad stora mängder vass gör och därför vill vi inte rekommendera det för mycket.

Detta säger Margareta Emanuelson är forskare på SLU. Vass var något som användes mycket förr i tiden som foder till nötkreatur. Det är väldigt mättande men inte så näringsrikt.

– Det är ju en sak om man kan släppa korna så de själva kan beta vassen, men måste man skörda blir det mer komplicerat och kostsamt.

Även löv kan användas som foder.

– Om man har möjlighet till det kan man mycket väl släppa djuren att beta i skogen där de också kan äta direkt från träden. Man kan även fälla träd och ta in stora grenar in i beteshagen. Löv har bra näringsinnehåll och det är inte på samma sätt som med gräs. Ju längre tid gräs växer desto grövre och mindre näringsrikt blir det, medan löv är hyfsat näringsrika så länge de är gröna.

Dessa tips gäller idisslande djur som kor, får och lamm. Margareta Emanuelson understryker att lantbrukarna kan ta kontakt med en rådgivare som kan ge mer direkt anpassade råd för varje enskild lantbrukares behov.

Det var forskaren själv som tog initiativet att få ut informationen.

– När vi märkte att det är en riktig katastrof ville vi bidra med den kunskap vi har. Flera av forskarna hjälpte till trots att de är på semester. Många lantbrukare vet redan det här, men vi hoppas att det kan hjälpa en och annan att se möjligheterna.