Under torsdagen intensifierades sökningarna efter den 12-åriga pojke i Falkenberg som saknas efter en hundpromenad i tisdags. Hunden har kommit till rätta men inte pojken, som även har Downs syndrom och enligt föräldrarna troligen inte hittar hem själv. Mitt i all oro och bestörtning kan man konstatera att engagemanget i Falkenberg är enormt. Snart deltog över 1 000 personer i sökandet och nästan lika många under nätterna. ”Det går inte att slappna av”, som pensionären Ronny Isaksson uttryckte det för TT.

Som så många gånger tidigare är det den ideella organisationen Missing People som håller i trådarna och organiserar alla frivilliga. Det börjar med en efterlysning på Facebook som når mellan 200 000 och 1,5 miljoner svenskar. När det är klarlagt att det handlar om ett försvinnande varskos ”sökarna” i det aktuella länet via sms. Totalt har 60 000 svenskar anmält sig som sökare.

Det viktigaste på platsen är sedan inte att bara ge sig ut i terrängen, det är att organisera sökandet, ha tät kontakt med polis och andra myndigheter och att vara sambandscentral mellan föreningar och andra frivilliga. I Falkenberg sattes mötesplatsen upp på fotbollsarenan.

När Missing People Sweden bildades i Göteborg 2012 fanns det farhågor, som med allt som är nytt. Ska de ta över polisens arbete och vad händer om de tröttnar? Vilka är det förresten som engagerar sig i sådant här? Några som inte fick bli poliser och har en förlåtande syn på medborgargarden? Redan första året knakade det också av konflikter inom Missing People och två av grundarna hoppade av.

Men efter hand har tveksamheten och misstänksamheten sjunkit undan. Klagomålen från polisen har varit obefintliga, hyllningarna desto fler. Missing People agerar professionellt, snabbt och alla vet vad de ska göra. Organisationen har blivit en viktig pusselbit i samhället som bidragit till att lösa flera mord (bland annat på 17-åriga Lisa Holm 2015) och hittat ett stort antal försvunna, i första hand barn och äldre. För sex år sedan hittades en nioårig flicka i Göteborg efter 20 timmar sedan hon bortförts av en 24-årig man.

Det är klart att spänningen lockar folk att engagera sig i Missing People. Men framför allt är det känslan av att hjälpa till och göra en insats. Flera har beskrivit den totala lyckan av att se ett lyckligt slut med en återförening. Även om det slutar i tragik är det ovärderligt för anhöriga att slippa sväva i ovisshet. Och om sökandet är resultatlöst lämnar man ändå platsen med känslan av att ha gjort allt man kan göra.

Missing People fyller alltså en funktion både för samhället och för deltagarna. Att ställa upp för andra ger en djupare tillfredsställelse som många saknar i dag. Alla behövs, alla är lika viktiga och nu ska vi ta reda på vad hänt med pojken i Falkenberg. På sätt och vis är det folkhemstanken i sin prydno 2018.