På många områden minskar könsskillnaderna i samhället. Men när det kommer till sjukskrivningar har skillnaden mellan kvinnor och män vuxit stadigt sedan mitten av 1980-talet. Kvinnor är numera sjukskrivna i nästan dubbelt så hög utsträckning som män.

Vanliga förklaringar till skillnaderna brukar vara att kvinnor tar mer ansvar för hemarbetet och jobbar i yrken med mycket stress.

Men en granskning som Riksrevisionen har gjort – av 60 000 sjukskrivningar mellan 2010 och 2016 – visar att kvinnor och män sjukskrivs olika mycket även vid samma arbetsförmåga. Det finns alltså en skillnad i hur man behandlas i sjukskrivningsprocessen. ”Kvinnor med lindrig eller medelsvår psykisk diagnos sjukskrivs 30 procent mer än män”, konstaterar Riksrevisionen. Trots att man alltså har samma funktions- och aktivitetsbegränsning.

En skillnad på 30 procent är problematisk utifrån flera aspekter. Dels har man rätt att behandlas lika, oavsett kön. Och dels kommer kvinnor få lägre inkomster och drabbas av lägre pensioner längre fram i livet. Kan det vara så att kvinnor ibland sjukskrivs för att läkaren som fattar beslutet – precis som många andra – har förståelse för att hon har det så tufft med både jobb och hemarbete? Avsikterna är troligtvis goda. Men lösningen på ojämställdheten i hemmen är så klart inte att sjukskriva kvinnor i högre utsträckning, och män i lägre utsträckning. Likabehandling måste vara en självklarhet.

Riksrevisionen är försiktig med att dra långtgående slutsatser, men rekommenderar regeringen att ge Försäkringskassan i uppdrag att återkommande följa upp läkarintygen för kvinnor och män. Att se över hur myndigheter och vården behandlar oss medborgare är viktigt. Skillnaderna som Riksrevisionen pekar på avspeglar också de könsroller som finns. Det är förmodligen svårare för en man att berätta att han har sjukskrivits. Enligt normen ska ju en man försörja sin familj och bita ihop.

Kanske sjukskrivs män för sällan? Och trots att jämställdheten har gått framåt på många sätt, vittnar kvinnor fortfarande om en press att sköta hemarbetet. Kvinnor fixar matsäck till barnens skolutflykter, pyntar, vabbar och tar på sig projekt som skolavslutningar och julafton. Dessa traditionella könsroller och hemmafruideal rimmar illa med dagens arbetsmarknad och strävan efter ett jämställt samhälle.

Riksrevisionen har ringat in en problematisk skillnad i hur män och kvinnor behandlas i sjukskrivningsprocessen. Menar man allvar med jämställdhet är det oacceptabelt att män och kvinnor behandlas så olika. Det får tydliga konsekvenser. Förlegade könsroller förstärks i stället för att motverkas ­– och kvinnor halkar efter ekonomiskt.