Litteratur Den amerikanske poeten, författaren och översättaren WS Merwin har avlidit, skriver The New York Times.

Merwin räknas som en av USA:s mest framstående diktare. Han utsågs till hemlandets Poet Laureate 2010 och 2011 och tilldelades två Pulitzerpris samt en mängd andra utmärkelser.

Hans dikter beskrivs som modernistiska i TS Eliots efterföljd och han har utforskat ämnen som mytförluster i "A mask for Janus" (1952) och människans skövling av naturen o "The lice" (1962). Översatt till svenska finns bland annat "Vykort från Maginotlinjen" från 1983.

Första samlingen gavs ut när Merwin var i 25-årsåldern och han kom att skriva ett trettiotal diktverk, tillsammans med flera essäer, noveller och memoarer.

Under senare år gjorde han sig ett namn som miljökämpe och ägnade sig åt att återupprätta hotade arter av palm kring sitt hem på en gammal ananasplantage i en avlägsen del av Hawaii. Där levde han nästan helt isolerad sedan 1970-talet och vägrade svara i telefon.

William Stanley Merwin blev 91.