– Vi har haft denna samling på depå i våra lokaler sedan 1997. Då och då har vi använt några av verken på våra utställningar. Men nu har stiftelsen som äger dem, Harald Marksons och Märta Wennersten-Marksons stiftelse, beslutat sig för att ge Konstmuseet dem, säger Daniel Werkmäster, chef för Uppsala konstmuseum.

Samlingen består till största delen av verk av Uppsalakonstnärer. Det är 98 verk av konstnären Harald Markson, samt 41 verk av andra samtida konstnärer, från Salvador Dali till Olof Thunman och Märta Wennersten.

Harald Markson levde under 1909 - 1985 och var verksam som konstnär i Uppsala. Han var gift med Märta Wennersten (1903 - 1999), som även hon var konstnär. Verken är en stor del av makarnas kvarlåtenskap och de önskade att stödja Uppsala konstmuseum på olika sätt redan när de levde.

– Stiftelsen har som mål att stödja Uppsala konstmuseum. Bland annat har den köpt in Peter Johanssons verk "Kanon" och gett till Konstmuseet. Den har visats på Konserthuset i Uppsala, berättar Daniel Werkmäster.

Donationen av de 139 verken innebär inga ekonomiska förpliktelser för museet, förutom magasinering och vård av samlingen. Detta är redan inräknat i Konstmuseets budget.

Kulturnämnden fattar det formella beslutet om emottagandet av donationen vid måndagens sammanträde. Då ska också bland annat bokslutet för 2016 behandlas, samt om avtalen mellan kulturnämnden och Destination Uppsala gällande Kulturnatten, nationaldagsfirande och Medborgarskapsceremoni ska fortsätta två år till.