Den man som Uppsala kommun planerat att köpa en stor mängd Uppsala Ekeby-konst av, dömdes på tisdagen för grovt häleri och stöld efter att ha köpt stöldgods och stulit konst på en antikmässa tidigare i år.

LÄS MER: Konsttjuven döms på flera punkter

I samband med UNT avslöjande om att säljaren av konsten figurerade i en polisutredning valde kulturnämnden att återremittera ärendet för vidare utredning. Domen har nu fallit och att kommunen skulle gå vidare med köpet ser kulturnämndens ordförande Peter Gustavsson (S) inte som troligt.

– Jag kan inte se att det är möjligt för kulturnämnden att genomföra ett konstköp i nuläget. Det är min slutsats. Det är inte fattat något beslut men jag kan inte se att nämnden skulle kunna ställa sig bakom något sådant.

Kommer det att fattas ett formellt beslut om detta?

– Nej, vi återremitterade frågan i samband med att vi fick veta omständigheterna kring mannen. Om inte förvaltningen lägger fram ett nytt förslag försvinner frågan från bordet.

UNT har sökt Daniel Werkmäster, museichef för Uppsala konstmuseum, som vill vänta med att ge en kommentar om domen.